Pin Header

Pin Header


PIN HEADER PH1

PIN HEADER PH1

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*1 نری صاف کوتاه فاصله بین پین ها 2.54mm&n..

200تومان

PIN HEADER PH10

PIN HEADER PH10

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE RIGHTپین هدر 40*1 نری رایت انگل کوتاه فاصله بین پین ها 2.54m..

250تومان

PIN HEADER PH2

PIN HEADER PH2

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*1 نری صاف بلند فاصله بین پین ها 2.54mm&nb..

350تومان

PIN HEADER PH3

PIN HEADER PH3

 کانکتور PIN HEADER 2X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*2 نری صاف کوتاه فاصله بین پین ها 2.54mm&n..

300تومان

PIN HEADER PH4

PIN HEADER PH4

 کانکتور  PIN HEADER 2X40 FEMALE STRAIGHT پین هدر 40*2 مادگی  صاف فاصله بین..

600تومان

PIN HEADER PH5

PIN HEADER PH5

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 FEMALE STRAIGHT پین هدر 40*1 مادگی  صاف فاصله بین..

750تومان

PIN HEADER PH6

PIN HEADER PH6

 کانکتور  PIN HEADER 2X40 FEMALE MILITARY پین هدر نظامی 40*2 مادگی  فاصله بین پی..

2,500تومان

PIN HEADER PH7

PIN HEADER PH7

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 FEMALE MILITARY پین هدر نظامی 40*1 مادگی  فاصله بین پی..

900تومان

PIN HEADER PH8

PIN HEADER PH8

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 MALE MILITARY پین هدر نظامی 40*1 نری فاصله بین پین ها ..

1,500تومان

PIN HEADER PH9

PIN HEADER PH9

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 MALE MILITARY پین هدر نظامی 40*2 نری فاصله بین پین ها ..

2,700تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)