قطعات پسیو

قطعات پسیو

فروشگاه قطعات الکترونیک برنا

در این بخش انواع قطعات پسیو شامل مقاومت ، خازن و سلف با پکیج های DIP و SMD عرضه می شود.

قطعات پسیو در الکترونیک به قطعاتی گفته می شود که برای راه اندازی احتیاج به منابع تغذیه  یا همان بایاس کردن را ندارند.

در انتخاب این قطعات علاوه بر کاربرد آن باید پارامترهای محدودیت توان و جانمائی در برد الکترونیکی را رعایت کرد.


تصحیح جستجو