خازن SMD 0603

خازن SMD 0603

خازن SMD 0603


خازن 1.2NF سایز 0603

خازن 1.2NF سایز 0603

خازن سرامیکی 1.2NF سایز خازن SMD 0603 ..

28تومان

خازن 1.5NF سایز 0603

خازن 1.5NF سایز 0603

خازن سرامیکی 1.5NF سایز خازن SMD 0603 ..

28تومان

خازن 1.8NF سایز 0603

خازن 1.8NF سایز 0603

خازن سرامیکی 1.8NF سایز خازن SMD 0603 ..

42تومان

خازن 100NF سایز 0603

خازن 100NF سایز 0603

خازن سرامیکی 100NF سایز خازن SMD 0603 ..

28تومان

خازن 100PF سایز 0603

خازن 100PF سایز 0603

خازن سرامیکی 100PF سایز خازن SMD 0603 ..

21تومان

خازن 10NF سایز 0603

خازن 10NF سایز 0603

خازن سرامیکی 10NF سایز خازن SMD 0603 ..

21تومان

خازن 10PF سایز 0603

خازن 10PF سایز 0603

خازن سرامیکی 10PF سایز خازن SMD 0603 ..

28تومان

خازن 10UFسایز 0603 25V

خازن 10UFسایز 0603 25V

خازن سرامیکی 10UF 25V سایز خازن SMD 0603 ..

63تومان

خازن 120PF سایز 0603

خازن 120PF سایز 0603

خازن سرامیکی 120PF سایز خازن SMD 0603 ..

24تومان

خازن 12NF سایز 0603

خازن 12NF سایز 0603

خازن سرامیکی 12NF سایز خازن SMD 0603 ..

45تومان

خازن 12PF سایز 0603

خازن 12PF سایز 0603

خازن سرامیکی 12PF سایز خازن SMD 0603 ..

24تومان

خازن 150NF سایز 0603

خازن 150NF سایز 0603

خازن سرامیکی 150NF سایز خازن SMD 0603 ..

42تومان

خازن 150PF سایز 0603

خازن 150PF سایز 0603

خازن سرامیکی 150PF سایز خازن SMD 0603 ..

38تومان

خازن 18NF سایز 0603

خازن 18NF سایز 0603

خازن سرامیکی 18NF سایز خازن SMD 0603 ..

49تومان

خازن 18PF سایز 0603

خازن 18PF سایز 0603

خازن سرامیکی 18PF سایز خازن SMD 0603 ..

21تومان

نمایش 1 تا 15 از 43 (3 صفحه)