نیمه هادی

نیمه هادی

فروشگاه قطعات الکترونیک برنا

در این بخش انواع قطعات نیمه هادی شامل انواع ترانزیستور و دیود ها عرضه می شود.

ترانزیستور ها به دو بخش کلی تقسیم بندی می شوند.ترانزیستورهای اتصال دو قطبی یا BJT و ترانزیستورهای اثر میدانی یا همانFET

هر کدام از این دو بخش شامل موارد زیرگروه خود می شوندمانند انواع ماسفت MOSFET و IGBT

هر کدام از این تقسیمات شامل قطعاتی مناسب با کاربرد مخصوص به خود می باشند. بطور مثال از IGBT جهت سوئیچ با تحمل جریان بالا استفاده می شود.

سعی شده است توضیحات کاربردی برای هر قطعه به منظور انتخاب صحیح قطعات ذکر شود.


تصحیح جستجو