دیود

دیود

فروشگاه قطعات الکترونیک برنا

در این بخش انواع  پرکاربرد دیود با پکیج های متنوع عرضه می شوند.

دیود ها شامل انواع دیود نوری ، دیود زنر، دیود شاتکی و ... می شوند.

هر کدام از انواع دیود به منظور استفاده در مدار های مختلف مانند یکسوکننده های  ولتاژ ، مدارهای رگولاتور ولتاژ و مدارهای حفاظتی استفاده می شود.

سعی شده است توضیحات کاربردی برای هر قطعه به منظور انتخاب صحیح قطعات ذکر شود.


تصحیح جستجو