IDC AND BOX

IDC AND BOX


IDC 50PIN

IDC 50PIN

کانکتور IDC رو کابلی 50 پینکانکتور IDC 2X25 که همراه کانکتور BOX HEADER 2X25 استفاده می شود..

2,126تومان

IDC 6PIN

IDC 6PIN

کانکتور IDC رو کابلی 6 پینکانکتور IDC 2X3 که همراه کانکتور BOX HEADER 2X3 استفاده می شود..

1,418تومان

IDC 8PIN

IDC 8PIN

کانکتور IDC رو کابلی 8 پینکانکتور IDC 2X4 که همراه کانکتور BOX HEADER 2X4 استفاده می شود..

1,418تومان

نمایش 31 تا 33 از 33 (3 صفحه)