Pin Header

Pin Header


PIN HEADER PH1

PIN HEADER PH1

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*1 نری صاف کوتاه فاصله بین پین ها 2.54mm&n..

988تومان

PIN HEADER PH10

PIN HEADER PH10

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE RIGHTپین هدر 40*1 نری رایت انگل کوتاه فاصله بین پین ها 2.54m..

1,235تومان

PIN HEADER PH2

PIN HEADER PH2

 کانکتور PIN HEADER 1X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*1 نری صاف بلند فاصله بین پین ها 2.54mm&nb..

1,729تومان

PIN HEADER PH3

PIN HEADER PH3

 کانکتور PIN HEADER 2X40 MALE STRAIGHTپین هدر 40*2 نری صاف کوتاه فاصله بین پین ها 2.54mm&n..

1,482تومان

PIN HEADER PH4

PIN HEADER PH4

 کانکتور  PIN HEADER 2X40 FEMALE STRAIGHT پین هدر 40*2 مادگی  صاف فاصله بین..

2,964تومان

PIN HEADER PH5

PIN HEADER PH5

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 FEMALE STRAIGHT پین هدر 40*1 مادگی  صاف فاصله بین..

3,705تومان

PIN HEADER PH6

PIN HEADER PH6

 کانکتور  PIN HEADER 2X40 FEMALE MILITARY پین هدر نظامی 40*2 مادگی  فاصله بین پی..

12,349تومان

PIN HEADER PH7

PIN HEADER PH7

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 FEMALE MILITARY پین هدر نظامی 40*1 مادگی  فاصله بین پی..

4,446تومان

PIN HEADER PH8

PIN HEADER PH8

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 MALE MILITARY پین هدر نظامی 40*1 نری فاصله بین پین ها ..

7,410تومان

PIN HEADER PH9

PIN HEADER PH9

 کانکتور  PIN HEADER 1X40 MALE MILITARY پین هدر نظامی 40*2 نری فاصله بین پین ها ..

13,337تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)