آشنائی با مفاهیم و مشخصات کانورتر ولتاژ DC به DC

مفاهیم پایه جهت انتخاب مبدل ولتاژ DC به DC

هنگام بررسی دیتاشیت فنی مبدل های ولتاژ با مفاهیمی مشترک برخورد خواهیم کرد که دانستن معانی آنها هنگام انتخاب مبدل ولتاژ جهت انتخاب صحیح به منظور دستیابی به اهداف طراحی و بهینه سازی قیمت و هزینه تمام شده پروژه  بسیار حائز اهمیت می باشد.

عباراتی از این قبیل

مفهوم Output voltage accuracy چیست

مفهوم Line regulation چیست

مفهوم Load regulation چیست

مفهوم Output voltage balance چیست

مفهوم Efficiency یا همان مفهوم بازده چیست

عبارات فوق در دیتاشیت مبدل های ولتاژ موجود می باشد و اکثرا به صورت درصد آورده می شوند.

عبارت Output voltage accuracy چیست


  

 Von=ولتاژ خروجی اندازه گیری شده در ولتاژ ورودی نامی

 Vo= ولتاژ خروجی مبدل ولتاژ که در دیتاشیت قید شده است

بطور مثال مبدل MA01-12S05

Vo=5v    Von=5.01 عبارت Line regulation  چیست


Vd= ماکزیمم ولتاژخروجی اندازه گیری شده نسبت به بیشترین تغییرات ولتاژ ورودی

Von= ولتاژ خروجی اندازه گیری شده در ولتاژ ورودی نامی

عبارت Load regulation  چیست


Vom=ولتاژ خروجی مبدل هنگام مینیمم بار مشخص شده در دیتاشیت

Vof= ولتاژ خروجی مبدل هنگام بیشترین بار

عبارت Output voltage balance  چیست

این عبارت تنها در مبدل های ولتاژ با خروجی دوبل بکار می رود.+Vo=ولتاژ خروجی مثبت

-Vo= ولتاژ خروجی منفی

بطور مثال مبدل MA01-12D05

+Vo=5.02v    -Vo= -5.01


عبارت Efficiency  چیست

این عبارت همان بازده مبدل ولتاژ می باشد.


Vo=ولتاژ خروجی مبدل

Io= جریان خروجی

Vi=ولتاژ ورودی نامی مبدل

Ii= جریان ورودی

بطور مثال

Vo=4.98    Io= 2A   Vi=24V   Ii=506ma