سری و موازی کردن مبدل ولتاژ DC به DC

سری و موازی کردن مبدل ولتاژ DC به DC

در این مبحث به امکان سری و موازی کردن مبدل های ولتاژ می پردازیم.


سری کردن مبدل ولتاژ

یکی از کاربردهای فراوان مبدل های ولتاژ با خروجی دوبل یا همان مثبت و منفی استفاده از خروجی منفی به عنوان زمین ولتاژ و گرفتن ولتاژ دو برابر از خروجی مثبت مبدل می باشد. به طور مثال از یک مبدل ولتاژ با خروجی 12± می توان یک ولتاژ 24 ولت بوجود آورد.

لازم به ذکر است در این حالت خروجی مشترک مبدل که بنام خروجی com شناخته می شود به جایی متصل نمی شود.

طریقه استفاده مبدل در این حالت در شکل زیر نمایش داده شده است.


توجه داشته باشید در این حالت ممکن است نوسان خروجی بیشتر از مقداری که در دیتاشیت قد شده است باشد.

به منظور دستیابی به ولتاژ های بالاتر میتوان مبدل های با خروجی سینگل یا تک را با یکدیگر سری کرد. شکل زیر روش استفاده از این مبدل ها را به صورت سری نشان می دهد.دیود های نشان داده شده در شکل که به صورت معکوس بسته شده اند به جهت جلوگیری از قطبیت معکوس زمان روشن شدن مبدل ها بکار می روند. قطبیت معکوس زمانی بوجود می آید که بار بطور پیوسته به خروجی اعمال نشود.


موازی کردن مبدل ولتاژ

موازی کردن دو یا چند عدد مبدل ولتاژ به دلایلی که توضیح داده می شوند توصیه نمی شود مگر در حالتی که کارخانه سازنده به صورت مشخص امکان استفاده در این حالت را ذکر کرده باشد.

مشکل مهم در استفاده موازی مبدل ها اینجاست که به طور دقیق نمی توان تقسیم بار را به طور مساوی و برابر بین دو مبدل انجام داد.

همچنین دو مبدل ولتاژ با خروجی نامی برابر را نمی توان پیدا کرد که ولتاژ خروجی آنها دقیقا برابر باشد.

بنابراین مبدل با ولتاژ بالاتر به سمت جریان دهی بیشتر نسبت به مبدل دیگر خواهد رفت.

حتی اگر خروجی ولتاژ دو مبدل دقیقا برابر باشد تفاوت در امپدانس خروجی و انحراف جزئی به علت گذشت زمان و افزایش دما باعث آنبالانسی در بار خواهد شد.