ARM

انواع میکروکنترلر با هسته آرم ساخت شرکت های معتبر در زمینه تولید پردازنده های صنعتی


AT91SAM7S128

AT91SAM7S128

آی سی AT91SAM7S128 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 7 ساخت شرکت Atmel می باش..

50,508تومان

AT91SAM7S256

AT91SAM7S256

آی سی AT91SAM7S256 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 7 ساخت شرکت Atmel می باش..

50,508تومان

AT91SAM7S64

AT91SAM7S64

آی سی AT91SAM7S64 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 7 ساخت شرکت Atmel می باشد..

40,407تومان

AT91SAM7X256

AT91SAM7X256

آی سی AT91SAM7X256 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 7 ساخت شرکت Atmel می باش..

53,337تومان

AT91SAM7X512

AT91SAM7X512

آی سی AT91SAM7X512 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 7 ساخت شرکت Atmel می باش..

50,508تومان

AT91SAM9260

AT91SAM9260

آی سی AT91SAM9260 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM  سری 9 ساخت شرکت Atmel می باشد..

70,712تومان

LPC1768FBD100

LPC1768FBD100

آی سی LPC1768FBD100 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM CORTEX-M3 ساخت شرکت NXP می باشد.م..

48,488تومان

LPC1788FBD208

LPC1788FBD208

آی سی LPC1788FBD208 از سری میکروکنترلرهای 32 بیتی خانواده ARM CORTEX-M3 ساخت شرکت NXP می باشد.م..

64,651تومان

LPC2101FBD48

LPC2101FBD48

آی سی LPC2101FBD48 از سری میکروکنترلرهای 16/32 بیتی خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد.میزان ح..

30,305تومان

LPC2103FBD48

LPC2103FBD48

آی سی LPC2103FBD48 از سری میکروکنترلرهای 16/32 بیتی خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد.میزان ح..

24,244تومان

LPC2148FBD64

LPC2148FBD64

آی سی LPC2148FBD64 از سری میکروکنترلرهای 16/32 بیتی خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد. م..

60,610تومان

LPC2361FBD100

LPC2361FBD100

آی سی LPC2361FBD100 از سری میکروکنترلرهای 32/16بیتی خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد.میزان ح..

76,773تومان

LPC2368FBD100

LPC2368FBD100

آی سی LPC2368FBD100 از سری میکروکنترلرهای  خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد.میزان حافظه..

72,732تومان

LPC2378FBD144

LPC2378FBD144

آی سی LPC2378FBD144 از سری میکروکنترلرهای 16/32 بیتی  خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد...

64,651تومان

LPC2468FBD208

LPC2468FBD208

آی سی LPC2468FBD208 از سری میکروکنترلرهای 16/32 بیتی  خانواده ARM 7 ساخت شرکت NXP می باشد...

88,895تومان

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)