جستجو - ma03

محصولات موجود در ضوابط جستجو

MA03-05S05

MA03-05S05

مبدل MA03-05S05 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 5V  OUT: +5V  600MAای..

385,000تومان

MA03-05S09

MA03-05S09

مبدل MA03-05S09 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 5V  OUT: +9V  333MAای..

493,970تومان

MA03-05S12

MA03-05S12

مبدل MA03-05S12 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 5V  OUT: +12V  250MAا..

385,000تومان

MA03-05S15

MA03-05S15

مبدل MA03-05S15 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 5V  OUT: +15V  200MAا..

385,000تومان

MA03-12S05

MA03-12S05

مبدل MA03-12S05 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 12V  OUT: +5V  600MAا..

385,000تومان

MA03-12S09

MA03-12S09

مبدل MA03-12S09 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 12V  OUT: +9V  333MAا..

493,970تومان

MA03-12S12

MA03-12S12

مبدل MA03-12S12 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 12V  OUT: +12V  250MA..

385,000تومان

MA03-12S15

MA03-12S15

مبدل MA03-12S15 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 12V  OUT: +15V  200MA..

385,000تومان

MA03-24S05

MA03-24S05

مبدل MA03-24S05 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 24V  OUT: +5V  600MAا..

385,000تومان

MA03-24S09

MA03-24S09

مبدل MA03-24S09 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 24V  OUT: +9V  333MAا..

415,000تومان

MA03-24S12

MA03-24S12

مبدل MA03-24S12 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 24V  OUT: +12V  250MA..

385,000تومان

MA03-24S15

MA03-24S15

مبدل MA03-24S15 مبدل DC TO DC توان 3 وات     IN: 24V  OUT: +15V  200MA..

385,000تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)