شرایط عضویت

عضویت در فروشگاه قطعات الکترونیک برنا برای تمامی مشتریان بدون محدودیت می باشد.

با عضویت در فروشگاه امکانات فراوانی برای کاربر فراهم خواهد شد مانند بررسی سوابق فروش، دانلود فایل های کاربردی قطعات و ...