کانورتر ولتاژ بر حسب ولتاژخروجی

فروش مبدل ولتاژ مین مکس و انتخاب بر اساس ولتاژ خروجی

فروش کانورتر ولتاژ MINMAXدارای خروجی تکی 3.3V,5V,9V,12V,15,24,48V و خروجی دوبل 5V,±9V,±12V ,±15V±

در صورت عدم موجودی مدل خاص یا نیاز به توان های بالاتر با فروشگاه تماس گرفته شود.


تصحیح جستجو