خازن TANTALUM SMD

خازن TANTALUM SMD

خازن TANTALUM SMD


100UF 10V SIZE C

100UF 10V SIZE C

خازن تانتالیوم 100UF 10V  پکیج SMD سایز C..

900تومان

100UF 10V SIZE D

100UF 10V SIZE D

خازن تانتالیوم 100UF 10V  پکیج SMD سایز D..

1,000تومان

100UF 16V SIZE C

100UF 16V SIZE C

خازن تانتالیوم 100UF 16V  پکیج SMD سایز C..

1,000تومان

100UF 16V SIZE D

100UF 16V SIZE D

خازن تانتالیوم 100UF 16V  پکیج SMD سایز D..

1,000تومان

10UF 10V SIZE A

10UF 10V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 10V  پکیج SMD سایز A..

500تومان

10UF 10V SIZE B

10UF 10V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 10V  پکیج SMD سایز B..

500تومان

10UF 16V SIZE A

10UF 16V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 16V  پکیج SMD سایز A..

800تومان

10UF 16V SIZE B

10UF 16V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 16V  پکیج SMD سایز B..

500تومان

10UF 25V SIZE A

10UF 25V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 25V  پکیج SMD سایز A..

550تومان

10UF 25V SIZE B

10UF 25V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 25V  پکیج SMD سایز B..

650تومان

1UF 25V SIZE A

1UF 25V SIZE A

خازن تانتالیوم 1UF 25V  پکیج SMD سایز A..

300تومان

1UF 25V SIZE B

1UF 25V SIZE B

خازن تانتالیوم 1UF 25V  پکیج SMD سایز B..

350تومان

2.2UF 16V SIZE A

2.2UF 16V SIZE A

خازن تانتالیوم 2.2UF 16V  پکیج SMD سایز A..

300تومان

2.2UF 16V SIZE B

2.2UF 16V SIZE B

خازن تانتالیوم 2.2UF 16V  پکیج SMD سایز B..

300تومان

2.2UF 35V SIZE B

2.2UF 35V SIZE B

خازن تانتالیوم 2.2UF 35V  پکیج SMD سایز B..

450تومان

نمایش 1 تا 15 از 37 (3 صفحه)