خازن TANTALUM SMD

خازن TANTALUM SMD

خازن TANTALUM SMD


100UF 10V SIZE C

100UF 10V SIZE C

خازن تانتالیوم 100UF 10V  پکیج SMD سایز C..

1,150تومان

100UF 10V SIZE D

100UF 10V SIZE D

خازن تانتالیوم 100UF 10V  پکیج SMD سایز D..

1,278تومان

100UF 16V SIZE C

100UF 16V SIZE C

خازن تانتالیوم 100UF 16V  پکیج SMD سایز C..

1,278تومان

100UF 16V SIZE D

100UF 16V SIZE D

خازن تانتالیوم 100UF 16V  پکیج SMD سایز D..

1,278تومان

10UF 10V SIZE A

10UF 10V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 10V  پکیج SMD سایز A..

639تومان

10UF 10V SIZE B

10UF 10V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 10V  پکیج SMD سایز B..

639تومان

10UF 16V SIZE A

10UF 16V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 16V  پکیج SMD سایز A..

1,022تومان

10UF 16V SIZE B

10UF 16V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 16V  پکیج SMD سایز B..

639تومان

10UF 25V SIZE A

10UF 25V SIZE A

خازن تانتالیوم 10UF 25V  پکیج SMD سایز A..

703تومان

10UF 25V SIZE B

10UF 25V SIZE B

خازن تانتالیوم 10UF 25V  پکیج SMD سایز B..

831تومان

1UF 25V SIZE A

1UF 25V SIZE A

خازن تانتالیوم 1UF 25V  پکیج SMD سایز A..

383تومان

1UF 25V SIZE B

1UF 25V SIZE B

خازن تانتالیوم 1UF 25V  پکیج SMD سایز B..

447تومان

2.2UF 16V SIZE A

2.2UF 16V SIZE A

خازن تانتالیوم 2.2UF 16V  پکیج SMD سایز A..

383تومان

2.2UF 16V SIZE B

2.2UF 16V SIZE B

خازن تانتالیوم 2.2UF 16V  پکیج SMD سایز B..

383تومان

2.2UF 35V SIZE B

2.2UF 35V SIZE B

خازن تانتالیوم 2.2UF 35V  پکیج SMD سایز B..

575تومان

نمایش 1 تا 15 از 37 (3 صفحه)